Tematyka studiów
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla inżynierów pracujących w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się doskonaleniem istniejących konstrukcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań.

W procesie kształcenia poruszamy między innymi następującą tematykę:

 • podstawy informatyki, budowa i działanie komputera i urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowe, systemy biurowe,
 • komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich - metoda elementów skończonych, arkusz kalkulacyjny, tworzenie wykresów,
 • komputerowe wspomaganie projektowania (systemy CAD) a w tym wspomaganie w zakresie: tworzenia komputerowej dokumentacji rysunkowej, grafiki prezentacyjnej, symulacji komputerowych,
 • zapoznanie się z dodatkowymi pojęciami z logiki matematycznej i teorii zbiorów,
 • zapoznanie się z nowymi osiągnięciami z zakresu inżynierii mechanicznej, wspomaganie wytwarzania (CAD/CAM), techniki pomiarowe,
 • bazy banych i elementy programowania (Visual Basic, HTML, ASP, SQL itp.),
 • elementy programowania przemysłowych sterowników PLC.

  W procesie nauczania wykorzystujemy następujące programy komputerowe: AutoCad 2011, Inwentor 2011, Ansys 13.0, Matlab 7.x, Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem Access i Excel, Microsot Visual Studio oraz sterowniki urządzeń peryferyjnych i pomiarowych. Absolwenci naszego studium posiadają praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu stosowania technik komputerowych, metod numerycznych oraz informatyzacji procesów oraz operowanie zdobytą wiedzą w praktyce zawodowej.

  Zajęcia

  Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych. Przewidywanych jest 16 dwudniowych zjazdów szkoleniowych (po 8 w każdym semestrze) oraz dwa jednodniowe zjazdy egzaminacyjne. Zajęcia sobotnie i niedzielne trwają po 8 godzin.

  Koszt

  Koszt studiów wynosi około 3800,00 zł.
  Ostateczny koszt i możliwość uruchomienienia studiów uzależnione są od ilości chętnych.